دوستان واقعی

دوستان واقعی هم اندازه اند...

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه ی هم درمی آیند...

/ 3 نظر / 11 بازدید
صادق

عالی بود[گل][لبخند]

این عکس آدم رو یاد کنترل جمعیت می ندازه(فرزند دوتا کافیه)[چشمک][قلب]

محمود

بابا لنگ دراز[لبخند][لبخند][چشمک]