سلام

خدایا هر کسی یادم کند،یادش بخیر
خدایا هر کسی یادم نکرد،یادش بخیر
خدایا هر کسی یادش رود یادم کند،
یادش بخیر

سلام به همه، دوستان مشهدی با هوای بارونی چطورید؟ خوش میگذره؟لبخند

/ 0 نظر / 64 بازدید