دوست

پرسیدند:بهشت راخواهی یادوست ؟

گفتند:جهنم است بهشت بی دوست !

قلبلبخند

/ 4 نظر / 10 بازدید
میترا

عالی بود، دست مریزاد [دست][گل]

جواد

من که با دوستی مثل حاج احمد آقا حاضرم به جهنم هم بروم.

محمود

دوست دوست دوست چه زیباست هر دو نوعش . [گل][گل][قلب][لبخند][لبخند]

محمود

جواد چرا همش فکر منفی میکنی کی گفته احمد به جهنم میره بابا ما تو بهشت جا رزرو کردیم ها .