بازنشستگی شیطان

شیطان گفت : خود را بازنشسته کرده ام ، پیش از موعد! گفتم : به راه عدل و انصاف بر گشته ای یا سنگ بندگی خدا را به سینه میزنی ؟

گفت : من دیگر آن شیطان توانای سابق نیستم . دیدم انسانها ، آنچه را من شبانه به ده ها وسوسه پنهانی انجام میدادم ، روزانه به صدها دسیسه آشکارا انجام میدهند. اینان را به شیطان چه نیاز است ؟

شیطان در حالی که بساط خود را بر می چیدتا در کناری آرام بخوابد،زیر لب گفت : آن روز که خداوند گفت بر آدم سجده کن ، نمی دانستم که نسل او در زشتی و دروغ و خیانت تا کجا می تواند فرا رود ،وگرنه در برابر آدم به سجده می رفتم و می گفتم : همانا تو خود پدر شیطانی...

/ 0 نظر / 3 بازدید