بی خودی پرسه زدیم ...

بی خودی پرسه زدیم

صبحمان شب بشود ...

بی خودی حرص زدیم

سهم مان کم نشود ...

ما خدا را با خود سر دعوا بردیم

و قسم ها خوردیم

ما به هم بد کردیم

ما به هم بد گفتیم

ما حقیقت ها را زیر پا له کردیم

وچقدر حظ بردیم

که زرنگی کردیم

روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم

از شما می پرسم

ما که را گول زدیم؟؟؟؟؟/ 4 نظر / 12 بازدید
میترا

با اجازه آقای صادق اسم شاعر این شعر رو برای احترام به ایشون اینجا مینویسم: این شعر بخشی از شعر "گول" اثر خانوم فریبا شش بلوکی هست. ایشون یه شعر معروف دیگه هم دارن به اسم "زنی را میشناسم من" که به اشتباه به خانوم سیمین بهبهانی نسبت داده شده

صادق

ممنون از همکاری شما [گل][لبخند]

محمود

مرسی به اطلاعاتمان افزوده شد.

یزدانی

0000