/ 2 نظر / 61 بازدید
محمود

محمود ٩:۱٩ ‎ق.ظ - دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳٩۱کمی بخندین دیگه محمود ٩:۱۸ ‎ق.ظ - دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳٩۱بیسار گل گفتی خانم غفاری در این جهان کوچک و تنگ ما به اندازه کافی تحت فشار هستیم و ازسمت و سوی بحرانهای اقتصادی و فشار های اجتماعی القا’ات منفی داریم پس به یه انرژی مثبت قوی نیازمندیم ایم این امر میسر نخواهد شد مگر با تلاش همه عزیزان و خویشتن داری در برابر گفتمان همدیگر .

محمود

ظاهرا سایت کمی قات زده نظرات را جابجا میزنه