بهناز رضوی

با سلام

من پس از اومدن از بیرجند در قسمت کامپیوتر یک کار خانه صنایع غذایی مشغول به کار شدم که کارم مربوط به مسائل مالی وحسابداری بود .در رشته حسابداری ادامه تحصیل دادم واز سال 79به عنوان کارشناس مالی به سقایی زائرین ومجاورین مشغولم 
                  
این بود انشای من (رضوی)
/ 1 نظر / 3 بازدید
افسانه

بهناز جان میبینم که باز با استعاره از محل کارت صحبت کردی.[نیشخند]