مهربانی

زیبایی ها را چشم می بیند و مهربانی ها را دل، چشم فراموش میکند، اما دل هرگز، پس بدان تا زمانیکه دل زنده است فراموش نخواهی شد.

/ 2 نظر / 22 بازدید
عاشق کوهستان

سلام دوست عزیز[گل][دست][لبخند] به به ... این توپول نازو ببینش[بغل][ماچ]

محمود

ز دست دیده و دل هردو فریاد هر انچه دیده بیند دل کند یاد بابا طاهر عریان[گل][قلب][لبخند][خجالت][دست]