گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

تست خودشناسی
ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

به این تست شک نکنید. این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسی است که این روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است. پاسخهایش هم اصلاً کار دشواری نیست. کافی است کمی به خودتان رجوع کنید. یک کاغذ و قلم هم کنار دستتان باشد که بتوانید امتیازهایى که گرفته اید را جمع بزنید. حاضرید؟ پس شروع کنید:


1) چه موقع از روز بهترین و آرام تر ین احساس را دارید؟

 
الف _ صبح،
 
ب- عصر و غروب،
 
ج _ شب
 

۲) معمولاً چگونه راه می روید؟
 
الف _ نسبتاً سریع، با قدم های بلند،
 
ب- نسبتاً سریع، با قدمهای کوتاه ولی تند و پشت سر هم،
 
ج _ آهسته تر، با سری صاف روبرو،
 
د _ آهسته و سر به زیر،
 
ه- - خیلی آهسته
 

۳) وقتی با دیگران صحبت می کنید؛
 
الف _ می ایستید و دست به سینه حرف می زنید،
 
ب- دستها را در هم قلاب می کنید،
 
ج _ یک یا هر دو دست را در پهلو می گذارید،
 
د _ دست به شخصی که با او صحبت می کنید، می زنید،
 
و ه-_ با گوش خود بازی می کنید، به چانه تان دست می زنید یا موهایتان را صاف مىکنید
 

۴) وقتی آرام هستید، چگونه می نشینید؟
 
الف _ زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم،
 
ب- چهار زانو،
 
ج _ پای صاف و دراز به بیرون،
 
د _ یک پا زیر دیگری خم
 

۵) وقتی چیزی واقعاً براى شما جالب است، چگونه واکنش نشان می دهید؟
 
الف _ خنده ای بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده،
 
ب _ خنده، اما نه بلند،
 
ج _ با پوزخند کوچک،
 
د _ لبخند بزرگ،
 
ه_  لبخند کوچک
 

۶) وقتی وارد یک میهمانی یا جمع می شوید؛
 
الف _ با صدای بلند سلام و حرکتی که همه متوجه شما شوند، وارد می شوید
 
ب _ با صدای آرامتر سلام می کنید و سریع به دنبال شخصی که می شناسید، می گردید
 
ج _ در حد امکان آرام وارد می شوید، سعی می کنید به نظر سایرین نیایید
 

۷) سخت مشغول کاری هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلی یا شخصی آن را قطع می کند؛
 
الف _ از وقفه ایجاد شده راضی هستید و از آن استقبال می کنید
 
ب _ بسختى ناراحت می شوید
 
ج _ حالتی بینا بین این ۲ حالت ایجاد می شود
 

۸) کدامیک از مجموعه رنگ های زیر را بیشتر دوست دارید؟
 
الف- قرمز یا نارنجی
 
ب- سیاه
 
ج- زرد یا آبی کمرنگ
 
د- سبز
 
ه- آبی تیره یا ارغوانی
 
و- سفید
 
ز- قهوه ای، خاکستری، بنفش
 

۹) وقتی در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتی دراز می کشید؟
 
الف- به پشت
 
ب- روى شکم (دمر)
 
ج- به پهلو و کمی خم و دایره ای
 
د- سر بر روى یک دست
 
ه- سر زیر پتو یا ملافه...
 

۱۰) آیا شما غالباً خواب می بینید که:
 
الف- از جایی می افتید.
 
ب- مشغول جنگ و دعوا هستید.
 
ج- به دنبال کسی یا چیزی هستید.
 
د- پرواز می کنید یا در آب غوطه ورید.
 
ه- اصلاً خواب نمی بینید.
 
و- معمولاً خواب های خوش می بینید
امتیازات
 
سؤال اول: الف(۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز)
 
سؤال دوم: الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)
 
سؤال سوم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)
 
سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز)
 
سؤال پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز)
 
سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)
 
سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)
 
سؤال هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱ امتیاز)
 
سؤال نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)
 
سؤال دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، و (۱ امتیاز)
 

نویسنده: رضوی