گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

شما هم شهید شدید؟؟
ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

تعداد شهدای عاشورا امسال از مرز 72 تن رد شد از قرار معلوم چند تا از دوستان ما رو هم امسال عاشورا همراه امام حسین شهید کردن که خبری ازشون نیست.