گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

گاهی وقتها ....
ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

گاهی وقتها نفر اول شده ای ولی به جایگاه دیگران حسرت میخوری

گاهی وقتها باید به خاطر جایی که هستی شاد باشی

گاهی وقتها متوجه جایی که ایستاده ای نیست


گاهی وقتها نگاه دیگران برایت مهمتر از نگاه خودت به زندگی میشود

گاهی وقتها صدای دیگران نمیگذارد تا آنچه را که باید، بشنوی

گاهی وقتها می بازی اما شاید که به هدف نزدیکتر شده باشی

گاهی وقتها داشته هایت بیشتر از ادعایی است که برنده ها دارند

گاهی وقتها لازم است است هرجا که هستی از خودت راضی باشی