گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

ساز زندگی
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

کلی تمرین می کنی رقصیدن یاد بگیری،
زندگی ساز مخالف میزنه .... نیشخند