گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

رمز و راز زندگی
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ دی ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

زندگی سکوت نیست ، مطلقا چیزی برای سکوت ندارد ، رمز و راز دیگری دارد
سکوت نیست و حرف زدن .... ساختن است و فریاد زدن ، خلق کردن و رقصیدن و خواندن
فریادزدن ، نترسیدن از خندیدن ،خندیدن و خندیدن ، و بیش از همه به خود خندیدن ، به درون خندیدن
چقدر جدی گرفتن خود را و باز خندیدن و نترسید از باهم خندیدن و ترسیدن از به هم خندیدن ،
و دیگر هیچ و هیچ و هیچ ،، و هیچ بودن نه از برای پوچ بودن ، هیچ نگاه داشتن غم ، و در اوج غم ریشخند زدن ، برای بر هم زدن باور نخندیدن ، دست زدن و شادی کردن ، هله هله کردن ، آواز خواندن و رقصیدن
این است رمز و راز زندگی
شاد بودن و رقصیدن و آواز خواندن و نترسیدن از آدم برفی