گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

جوابیه شهریار نجفی به شعر حمید مصدق،فروغ فرخزاد و جواد نوروزی
ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: شعر و ادب

قصه آن سیب!

قهقه آن خنده!

غم آن غضب آلود نگاه!

 

هق هق هرشب فروغم، با دیده دوختن براه!

و نگاه معصوم پسرک به هنگام وداع!

همه کابوس هرشب خواب های این پیرمرد ، تا بکجا ؟

لب گشودم اینک :

بعد این همه سال دخترم در اتاقش مانده

پسرک رفته

سیب پوسیده...

آن روز که پسرک سیب را دزدید

من نگاهم نه سیب ، که تو را با او دید

چه کند این مرد،که غرورش،عقل را برچید!

و در آن روز ای کاش

رفته بود در دیدگانم خس و خاش

و تو میماندی و سیب و پسرک

و آن عشق همیشه جاوید

و حال سالهاست که حرف تو و پسرک و سیب

در گوشم!

آرام و تکرار کنان

می دهد آزارم

و حال اقرار کنان

با لحن حزن آمیز و فریاد زنان :

همه تقصیر من است

همه تقصیر من است...

شهریار نجفی،شهریور نود و یک