گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

تواضع
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: کوتاه و خواندنی ،مطالب آموزنده
آدمها را به میزان درکشان بسنج نه به اندازه مدرکشان؛

چرا که فاصله ی زیادی از مدرک تا درک وجود دارد.

مدرکی که درک بالاتری به ارمغان نیاورد ، کاغذ پاره ای بیشتر نیست.

مهمترین نشانه ی درک بالاتر تواضع بیشتر است .