گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

 
ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلن