گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

 
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: سرگرمی ،طنز

به این تصویر دقت کنید. به نظر شما چه اتفاقی افتاده است؟ می توانید مسیر حرکت این خودرو را مشخص کنید؟ به نظر شما چه کسی این ماشین را به این روز انداخته؟

یزدانی