گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

بخشی از کتاب شازده کوچولو
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: کوتاه و خواندنی ،شعر و ادب

هیچ چیز را تا اهلی نکنند نمی توان شناخت. آدمها دیگر وقت شناختن هیچ چیز را ندارند. آنها چیزهای ساخته و پرداخته از دکان می خرند، اما چون کاسبی نیست که دوست بفروشد آدمها بی دوست و آشنا مانده‌اند. تو اگر دوست می خواهی مرا اهلی کن

شازده کوچولو