گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

پیشرفت مالی
ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

توانایی شمادر به تعویق انداختن خوشی های کوتاه مدت تعیین کننده میزان پیشرفت مالی شمادر دراز مدت است