گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

خوشبختی
ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

خوشبختی زمانی حاصل می شود که شما به کاری که انجام می دهید اعتقاد داشته باشید وآن راخوب بشناسید ودوست داشته باشید