گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

نکته
ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:


گاهی خداوند پنجره ها را قفل میکند ودرها را می بندد.
زیباست اگر فکر کنیم شاید بیرون هواطوفانیست وخداوند میخواهد از ما محافظت کند

حبیب