گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

خدایا شکـــــــــــــــــــــر
ساعت ۱:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

خدایا

به خاطر تمام چیزهایی که دادی،

ندادی،

دادی پس گرفتی،

ندادی بعدا دادی،

ندادی بعدا میخوای بدی،

دادی بعدا میخوای پس بگیری،

داده بودی و پس گرفته بودی،

اگه بدی پس میگیری،

پس گرفتی بعدا میخوای بدی،

اگه میخواستی بدی و فکر کردم که دادی ولی ندادی،

شکر