گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

کاش می شد که کسی می آمد ........
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: شعر و ادب

کاش می شد که کسی می آمد

این دل خسته ی ما را می برد

چشم ما را می شست

راز لبخند به لب می آموخت

................. 

 


کاش می شد دل دیوار پر از پنجره بود

و قفس ها همه خالی بودند

آسمان آبی بود

و نسیمی ، روی آرامش اندیشه ی ما می رقصیدکاش می شد که غم و دلتنگی

راه این خانه ی ما گم می کرد

و دل از هر چه سیاهی ست رها می کردیم

و سکوت ،جای خود را به هم آوائی ما می بخشید

و کمی ..........  مهربان تر بودیمکاش می شد دشنام، جای خود را به سلامی می داد

گل لبخند به مهمانی لب می بردیم

بذر امید به دشت دل هم

کسی از جنس محبت غزلی را می خواند

و به یلدای زمستانی و تنهائی هم

یک بغل عاطفه گرم به مهمانی دل می بردیم 

کاش می فهمیدیم

قدر این لحظه که در دوری هم می راندیمکاش می دانستیم راز این رود حیات

که به سرچشمه نمی گردد باز

کاش می شد مزه خوبی را

می چشاندیم به کام دلمانکاش ما تجربه ای می کردیم

شستن اشک از چشم

بردن غم از دل

همدلی کردن راکاش می شد که کسی می آمد

باور تیره ی ما را می شست

و به ما می فهماند

دل ما منزل تاریکی نیست

اخم بر چهره بسی نازیباست

بهترین واژه همان لبخند است

که ز لبهای همه دور شده ستکاش می شد که به انگشت نخی می بستیم

تا فراموش نگردد که هنوز انسانیم!!!

قبل از آنی که کسی سر برسد 

ما نگاهی به دل خسته ی خود می کردیم

شاید این قفل به دست خود ما باز شود

پیش از آنی که به پیمانه ی دل باده کنند

همگی  .... زنگ پیمانه ی دل می شستیمکاش در باور هر روزه مان 

جای تردید نمایان می شد

و سوالی که چرا سنگ شدیم

و چرا خاطر دریایی مان خشکیده ست؟

کاش می شد که شعار 

جای خود را به شعوری می داد

تا چراغی گردد دست اندیشه مان کاش می شد که کمی آینه پیدا می شد

تا ببینیم در آن   ...... صورت خسته این انسان را

شبح تار امانت دارانکاش پیدا می شد

دست گرمی که تکانی بدهد

تا که بیدار شود  ، خاطره ی  آن پیمان

و کسی می آمد و به ما می فهماند

از خدا دور شدیم .........

کیوان شاهبداغی