گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

بازیگری در ایران
ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: کوتاه و خواندنی

به نقل از روبرتو چولی سرپرست گروه بازیگران تئاتر آلمان در مورد بازیگری در ایران:
«من پتانسیل قوی در بازیگران ایرانی می بینم. این فرهنگ زبان ایرانی دارد و این زبان امکان بازبگری و نمایش را پدید می آورد که انحصاراً مر بوط به تئاتر و جایگاه نمایش نیست در جاهای دیگر هم وجود دارد. من موضوعی را تعریف می‌کنم و آن این که از شخصی که حرف می زنم بی نام و نشان است. در چند سال پیش که به ایران آمده بودم و به اصفهان رفته بودم، در یکی از روزهای تعطیل و عزاداری، دسته ای را دیدم. مطمئناً در آن روز در بازار اصفهان، من تنها فرد خارجی بودم. در آن دسته شیون و گریه زاری زیادی می شد و انسانهای زیادی رنج می‌بردند. اما از آن جا که من شیعه نیستم، موقعیت بسیار مشکلی داشتم و تنها کسی بودم که در این دسته گریه نمی کردم. من بازیگر بسیار خوبی هستم، ولی آن جا خجالت می کشیدم که گریه کنم. کنار من چند مرد ایستاده بودند که زار زار گریه می‌کردند. یکی از آنها که به من نزدیکتر بود، هنگام عزاداری و وسط گریه زاری، رو به من کرد و گفت: می خواهی فرش بخری؟ و در عین حال به سختی گریه می‌کرد. این بزرگترین بازیگری بود که من دیدم.»

مقاله «مردمان بازیگر» / یازدهم بهمن ماه 77 / روزنامه مشارکت