گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

شعار بزرگ ژاپنیها
ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: کوتاه و خواندنی

شعار بزرگ ژاپنیها:
اگر یک نفر میتواند کاری را انجام دهد, تو هم میتوانی آن را انجام دهی.
اگر هیچ کس نمی تواند کاری را انجام دهد, تو باید آن را انجام دهی.

نسخه ایرنی این شعار:
اگر کسی می تواند کاری را انجام دهد, اجازه بده آن را انجام دهد.
اگر کسی نمیتواند کاری را انجام دهد چرا ما وقتمان را برای آن تلف کنیم!؟

جمشیدی