گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

ماه رمضان مبارک
ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

باز ندا داده است  حق به سرایش درآ

                                       بهر همه کرده است  باز ضیافت به پا

خوردن حیوان بس است صحبت شیطان بس است

                                       قوت زمعنی بخور  یار توراشد خدا

خواب تغافل بس است موسم بیدار ی  است

                                        چشم دلت باز کن  تاکه بجویی هدی

حلول ماه مبارک رمضان  ماه ضیافت الهی  ماه خودسازی وبهار قرآن برشما دوستان مبارک باد