گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

دعا
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

دعا میکنم ،
زیر این ســقف بلـــند ,روی دامان زمــــین
هـــر کجا خسته شدی
یا کــه پر بسته شدی
دســتی از" غـــیب" به دادت برسد.

حبیب