گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

آزادی
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

آزادی شما تنها به اندازه انتخابهای درست شماست همیشه طرح ویا انتخاب دیگری به عنوان پروژه عقب نشینی برای زمانی که ممکن است طرح اول موفق نشود داشته باشید.