گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

صرفه جویی در وقت
ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

اختصاص دادن وقت خود به دیگران به منظور آموزش چگونگی انجام کارها یکی از عوامل مهم در صرفه جویی در وقت است .

بیایید در وقت صرفه جویی کنیم