گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

یک "یادمان باشد" دیگر
ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: کوتاه و خواندنی

یادمان باشد حرفی نزنیم که کسی رنجور شود
نگاهی نکنیم که دل کسی بلرزد
خطی ننویسم که کسی را آزار دهد
یادمان باشد که همه دل شاد و خوش می خواهند و تنها دل ما دل نیست که باید خوش باشد
یادمان باشد جواب کین را با کمتر از مهر و جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهیم
یادمان باشد باید در برابر فریادها سکوت کنیم و بر سیاهی ها نور بپاشیم
یادمان باشد از چشمه درسِ خروش بگیریم و از آسمان درسِ پـاک زیستن
یادمان باشد سنگ خیلی تنهاست...
یادمان باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار کنیم مبادا دل تنگش بشکند