گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

کمی اندیشه
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

به قول مارک تواین نویسنده آثار معروف هاکلبری فین و تام سایر:

آنجا که آزادی نیست،

اگر رأی دادن چیزی را تغییر می داد،

اجازه نمی دادند که رأی بدهید.