گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

آموختــــــــــه ام ................
ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: کوتاه و خواندنی

آموخته ام ... که تنها کسی که مرا در زندگی شاد میکند
کسی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی

آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت

آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیمآموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی .....

آموخته ام ... که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است

آموخته ام ... که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است،
هر چه به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند

آموخته ام ... که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند

آموخته ام ... که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید.
پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم

آموخته ام ... که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد

آموخته ام ... که این عشق است که زخمها را شفا می دهد نه زمان

آموخته ام ... که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم

آموخته ام ... که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم


آموخته ام....آخرین ساعات مرگ افراد نزدیک سر تخت آنها باشیم بگوییم اشتباه کردیم و دوستشان داریم .

آموخته ام ... که آرزویم این است که قبل از مرگ مادر , پدرمان
یکبار به او بیشتر بگویم دوستش دارم   ناراحت

آموخته ام ... که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت دادلبخند