گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

راز پیچیده
ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: شعر و ادب

مرا در کودکی این گفته بودند:

که می باید خدا در آسمان دید

به خواب و چشم کس ، هرگز نیاید

و لیکن میتوانش بیکران دید.

به دل گفتم عجب پیچیده رازیست،

یقینش میتوان با چشم جان دید.

به دنبالش تمام عمر گشتم.

به جان گفتم : "کجایش پس توان دید"؟!

صدایی هی زدم : "کای خسته برگرد."

که این جا می توان او را عیان دید.

بلی ، چشمم به چشم مادر افتاد.

همان نوری که چشمم در اوان دید.

به خود گفتم : "کجایی ای خداجو" ؟

خدا در چشم مادر می توان دید.