گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

زندگی بدون مهندسین
ساعت ٤:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:
قابل توجه مهندسین محترم که از ارزش و اهمیت کار خود غافل نشوند.

سلیمانی

مهندسین الکترونیک
 
زندگی بدون مهندسین! | HiPersian.com
مهندسین مکانیک
 
زندگی بدون مهندسین! | HiPersian.com
مهندسین عمران
زندگی بدون مهندسین! | HiPersian.com
مهندسین ارتباطات
زندگی بدون مهندسین! | HiPersian.com
مهندسین کامپیوتر
زندگی بدون مهندسین! | HiPersian.com
مهندسین هوا فضا
زندگی بدون مهندسین! | HiPersian.com
مهندسین برق
زندگی بدون مهندسین! | HiPersian.com