گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

نوروزتان خجسته باد!
ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مناسبتها

شمردم

به تعداد بیقراریم

روز را و شب را....

و چشم دوختم

به دورترین نشانه از تو

شاید که دوباره

نشانی از تو باشد


در این سالهای پر شتاب عمر

شمردم

به تعداد لحظه های بیتابی ام

هر طلوع را ٬ هر غروب را

تمام خوابهای در بیداری را

تمام بیداریهای در خواب را

می بینی ثانیه هارا

چه هراسان میگذرند

زودگذر و آنی...!

در هر ثانیه تولدی است و مرگی

میدانی

مرگ هم تولدی دیگر است

تولدی جاودانه در دنیای بیکرانه

پایان یک سال زندگی مان بدرود

تولد یک سال زندگی مان مبارک

بهار شکوفه های سیب در راه است

بهار چشم های خمارین

رایحه سبز گیسوان مشکین

سال روز های خوش عاشقی

 

 

سال داشتن های بی غش

سال پر بار دوستی هایمان

بر نگاه پر مهر عاشقانه تان

مبارک.........!


حبیب