گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

!!!!!!!!!!!!WAKE UP MEN
ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

:Two difficult things to achieve

@ To plant your ideas in someone else's head @

@ To put someone else's money in your own pocket @

 

 The one who succeeds in the first one is called a TEACHER

.And the second is called a BUSINESSMAN

 

.The one who succeeds in both is called a WIFE

!!!!!!!!!!!!!! The one who fails in both is called a HUSBAND