گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

زندگی
ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شعر و ادب

زندگی، برگ بودن در مسیر باد نیست،

امتحان ریشه هاست.!

ریشه هم هرگز اسیر باد نیست.

زندگی چون پیچک است،

انتهایش میرسد پیش خدا.