گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

علم یا ثروت؟؟
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مطالب آموزنده

 ‎معلم، شاگرد را صدا زد تا انشاء‌اش را درباره

علم بهتر است یا ثروت بخواند.

پسر با صدایی لرزان گفت: ننوشتیم آقا..!

 پس از تنبیه شدن باخط کش چوبی،

 او در گوشه کلاس ایستاده بود و در حالی

 که دست‌های قرمز و باد کرده‌اش را به هم

می‌مالید، زیر لب می‌گفت آری! ثروت بهتر است

 چون می‌توانستم دفتری بخرم و بنویسم .

 

حبیب