گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

دستگاه خودپرداز
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

مرد ها چطور از دستگاه خودپرداز استفاده میکنن :
 1: پارک ماشین
 2: رفتن به جلوی خودپرداز
 3:وارد کردن کارت
 4:وارد کردن رمز
 5:گرفتن پول
 6:سوار شدن به ماشین و دور شدن


 طریقه استفاده خانوم ها از دستگاه خودپرداز :

 1:پارک کردن ماشین
 2:چک کردن آرایش
 3:خاموش کردن ماشین
 4:چک کردن آرایش
 5:رفتن به جلوی خودپرداز
 6:گشتن به دنبال کارت داخل کیف
 7: وارد کردن کارت
 8:زدن دکمه “Cancel”
 9: گشتن داخل کیف به دنبال تکه کاغذی که رمز روش نوشته شده
 10:وارد کردن کارت
 11:وارد کردن رمز
 12:گرفتن پول
 13:رفتن به داخل ماشین
 14:چک کردن آرایش
 15: استارت زدن ماشین
 16: حرکت
 17:توقف
 18: دویدن به سمت خودپرداز
 19:گرفتن کارت (نکته آموزشی : خودپرداز بعد از 5 دقیقه کارت رو میکشه داخل )
 20: برگشت به ماشین
 21:چک کردن ارایش
 22: استارت زدن ماشین
 23:چک کردن آرایش
 24:حرکت تا 2-3 کیلومتر
 25:خواباندن ترمز دستی