گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

اصول مهم اعتماد واعتقاد
ساعت ٧:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
  • صداقت
  • صمیمیت
  • صبوری
  • صراحت
  • صلابت