گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

تواضع
ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

- همیشه به خاطر داشته باشید تواضع و متانت برشکوه شما می افزاید