گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

با این4 دسته از افراد کمتر معاشرت کنید:
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
1-آنهائی که از زندگی بیزارند و با همه دنیا سر جنگ دارند.
2-آنهائی که مدام پشت سر دیگران غیبت می کنند.
3-آنهائی که شکست و سر خوردگی های گذشته شما را به شما یادآوری می کنند.
4-آنهائی که می خواهند شما را کنترل کنند.