گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

مزیت
ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

انسان هنوز یک مزیت بر ماشین دارد.

او قادر است خودش خودش را بفروشد!

تشویق