گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

سهم ما از ...
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

اگر فنجانی کوچک زیر باران نگاه دارید, به اندازه ی همان فنجان به شما می رسد. اگر کاسه ی بزرگی نگاه دارید, به همان اندازه در آن آب جمع می شود. شما چه ظرفی در زیر باران رحمت الهی قرار داده اید؟                                                                                                                                                 حبیب