گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

نمره انسانیت
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره انسانیت پرسیدند

در جواب گفت:

اگر مرد یا زن دارای اخلاق باشد نمره یک می‌دهم : 1

اگر دارای زیبائی هم باشد یک صفر جلوی عدد یک می‌گذارم : 10

اگر پول هم داشته باشد یک صفر دیگر جلوی عدد 10 می‌گذارم : 100

اگر دارای اصل و نسب هم باشد یک صفر دیگر جلوی عدد 100 می‌گذارم : 1000

ولی اگر زمانی عدد 1 رفت ( اخلاق )، چیزی به جز صفر باقی نمی‌ماند: 000

و صفر هم به تنهایی هیچ است و آن انسان هیچ ارزشی ندارد.