گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

بازنشستگی شیطان
ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

امروز ظهر شیطان را دیدم ! نشسته بر بساط صبحانه و آرام لقمه بر می داشت...

گفتم : ظهر شده ، هنوز بساط کار خود را پهن نکرده ای؟ بنی آدم نصف روز خود را بی تو گذرانده اند..

 

 

نویسنده : حبیب


شیطان گفت : خود را بازنشسته کرده ام ، پیش از موعد! گفتم : به راه عدل و انصاف بر گشته ای یا سنگ بندگی خدا را به سینه میزنی ؟

گفت : من دیگر آن شیطان توانای سابق نیستم . دیدم انسانها ، آنچه را من شبانه به ده ها وسوسه پنهانی انجام میدادم ، روزانه به صدها دسیسه آشکارا انجام میدهند. اینان را به شیطان چه نیاز است ؟

شیطان در حالی که بساط خود را بر می چیدتا در کناری آرام بخوابد،زیر لب گفت : آن روز که خداوند گفت بر آدم سجده کن ، نمی دانستم که نسل او در زشتی و دروغ و خیانت تا کجا می تواند فرا رود ،وگرنه در برابر آدم به سجده می رفتم و می گفتم : همانا تو خود پدر شیطانی...