گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

خاطره شب یلدا
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

بیست و یک سال پیش بود، 30 آذر 1369

هر سال همین روزها خاطره اولین شب یلدای ما در بیرجند برایم زنده میشه

اولن شب یلدایی که همگی دور از خانواده و فامیل و در جمع کوچیک دوستانی که تازه چند ماه از آشنائیمون می گذشت گذروندیم و چقدر شیرین و به یاد موندنی بود

من، بهناز، نوشین و افسانه در اتاق کوچیک وانفرادی نوشین در گوشه راهرو خوابگاه رحیم آباد تا نزدیکیهای صبح گفتیم و خندیدیم و البته خوردیم! نیشخند

مطمئنم که هیچکدوم اون شب را فراموش نکردید و نخواهیم کرد.