گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

نگاه ما
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

زمانی که یک درِ سعادت بسته می شود, درِ دیگری باز می گردد, ولی ما اغلب برای مدت زیادی به آن درِ بسته نگاه  می کنیم و درِ بازشده را نمی بینیم.             " هلن کلر"

 

نویسنده : حبیب