گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

نصایح امروزی لقمان حکیم به پسرش !
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

پسرم!   گروهی ، اگر احترامشان کنی تو را نادان می دانند و اگر بی محلیشان کنی از گزندشان بی امانی. پس در احترام ،اندازه نگهدار

 پسرم!   دانشگاه کسی را آدم نمی کند. علم را از دانشگاه بیاموز ، ادب را از مادرت


پسرم!   سخت ترین کار عالم ، محکوم کردن یک احمق است.

 پسرم! در تاکسی با تلفن همراه بلندبلند صحبت نکن

پسرم! با کسی که از روزنامه فقط  نیازمندیهایش را میخواند دوستی نکن.آدم بیکار و بی اراده ای است.

پسرم! با کسی که شکمش را بیشتر از کتاب هایش دوست دارد ، دوستی مکن.

 پسرم! با رئیس ات زیاد گرم نگیر برایت حرف درمی آورند.

 پسرم! هیچ گاه از دانشگاه های هاروارد ، ماساچوست و بوستون مدرک نگیر. برایت حرف در میارن. مگه آزاد رودهن چشه؟

 پسرم! قرض نگیر. قرض هم نده.

 پسرم! شماره حساب هدفمندی یارانه ها ، رمزگذاری شده در صندوقچه مرحوم آقابزرگ توی اتاق پشتی است.

 پسر! اخبار را از منابع مختلف بگیر. جمع بندی اش با خودت. مخاطب دائمی یک رسانه بودن آدم را به حماقت می کشاند.

 پسرم ! کسی را به خاطر دین اش مسخره نکن . چون او هم  حق ندارد بخاطر دین ات تو را مسخره کند.

 پسرم! زن زیبا بگیر.زن زیبا نعمت بزرگی است.زن گرفتن مصیبت بزرگی است پس چه بهتر که مصیبت خوشگلی داشته باشی!

 پسرم! شهر ما خانه ما! … نه نه نه! نمی خواد عزیزم. شهرشون خونه خودشون. اول اتاقت رو از این ریخت در بیار.

 پسرم! دوستانت را با یک لیوان آب خوردن امتحان کن! آب را به دستشان بده تا بنوشند! بعد بگو تا دروغ بگویند! اگر عین آب خوردن دروغ گفتند از آنان بپرهیز…

 پسرم ! قواعد رانندگی را بیخیال.فقط مواظب باش بهت نزنند.

پسرم! اگر کسانی از سر نادانی به تو خندیدند ، تو برای شفایشان گریه کن

پسرم! اگر به ناچار به جریانی متمایل شدی، جایی برای نفس کشیدن خود و رقیبت بگذار. نه او را چنان به زمین بکوب و نه خود را چنان بالاببر. دیرزمانی نیست که جایتان عوض شود


هان ای پسر! اهل هنر را احترام کن. اما مواضع سیاسی ات را با کسی مسنج و
کسی را به خاطر مواضعش مرنجان.


پسرم! بلوتوث تلفن همراهت را خاموش نگهدار، مگر در مواقع ضروری فرزندم!
هیچ کس تنها نیست.


پسرم! هر روز از همکارانت در اداره
عمیقا خداحافظی کن. کسی نمی داند آیا فردا در همان اداره باشی یا نه. اداره در همان شهر باشد یا نه. شهر در … ولش کن پسرم

 

پسرم! پیامک های عید نوروزت را همین الان بفرست


هان ای پسر! خواستی در مملکت خودمان درس بخوانی بخوان. خواستی فرنگ بروی برو. اما اگر ماندی از فرنگ بد نگو ، اگر رفتی از مملکتت.


پسرم! گوجه را از
نارمک بخر، شنیده ام ارزان است!

 

حبیب