گروه برق 69 دانشگاه بیرجند

محلی برای ارتباط با دوستان گروه برق 69 بیرجند

برایت آرزو می کنم ...
ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

برای تو و خویش
چشمانی آرزو می‌کنم

که چراغ‌ها و نشانه‌ها را در ظلمات‌مان ببیند.


 

گوشی که

صداها و شناسه‌ها رادر بیهوشی‌مان بشنود.

روحی که

این همه را در خود گیرد و بپذیرد.

و زبانی که

در صداقت خود ما را از خاموشی خویش بیرون کشد

و بگذارد از آن چیزها که در بندمان کشیده است سخن بگوییم.